Πληροφορίες

Σχετικά με εμάς

Η ECOFY LTD είναι μια start-up εταιρεία που συστάθηκε στις 31 Αυγούστου 2018. Στόχος της εταιρείας μας είναι να αυξήσει τα ποσοστά ανακύκλωσης, τροποποιώντας την υφιστάμενη διαδικασία ανακύκλωσης στην Κύπρο. Θέλοντας να πετύχουμε το στόχο αυτό, προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και διεξαγωγής της ανακύκλωσης, το οποίο περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να δώσει ωφελήματα τόσο στους πολίτες όσο και στους δήμους-κοινότητες.


Τι προσφέρουμε
Για τους πολίτες

Οι πολίτες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή της Ecofy, η οποία είναι διαθέσιμη στο Play Store για Android συσκευές (smartphones και tablets) και στο App Store για iOS συσκευές (iPhone και iPad). Οι πολίτες, μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοσελίδα, η οποία παρέχει την ίδια λειτουργικότητα με τη εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Μέσω της εφαρμογής, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν βαθμούς κάθε φορά που ανακυκλώνουν, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε διάφορα βραβεία. Τα βραβεία αυτά καθορίζονται από το δήμο ή την κοινότητα τους και μπορεί να αποτελούν εκπτώσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα εκπτώσεις σε τέλη σκυβάλων. Επιπλέον, παρέχονται υπηρεσίες όπως παρακολούθηση του ιστορικού ανακύκλωσης και βαθμών του νοικοκυριού, αποστολή μηνυμάτων στον αντίστοιχο δήμο – κοινότητα και λήψη ειδοποιήσεων που αφορούν ανακοινώσεις.

Για τους δήμους – κοινότητες

Οι δήμοι – κοινότητες χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της Ecofy, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ανά πάσα στιγμή την κατάσταση ανακύκλωσης στο δήμο τους, καθώς επίσης και τη διακίνηση των ανακυκλωμένων υλικών με σκοπό να μειώσουν τα κόστη συγκομιδής τους. Μερικές επιπλέον λειτουργίες που προσφέρει το σύστημα μας είναι οι εξής:

Προβολή Στατιστικών

Προβολή στατιστικών αποτελεσμάτων μέσω γραφικών διαγραμμάτων που αφορούν την κατάσταση και τα ποσοστά ανακύκλωσης του δήμου – κοινότητας.

Διαχείριση χρηστών

Εγγραφή και διαχείριση χρηστών στο σύστημα. Παρακολούθηση του ιστορικού ανακύκλωσης, της κατάστασης των βαθμών και του ποσοστού δραστικότητας των χρηστών.

Χάρτες

Προβολή των τοποθεσιών γεμάτων κάδων ανακύκλωσης σε χάρτη, ανάλογα με το υλικό ανακύκλωσης.

Διαχείριση Βραβείων

Προσθήκη και διαχείριση βραβείων του δήμου - κοινότητας, τα οποία μπορούν να εξαργυρωθούν από τους χρήστες του συστήματος όταν συμπληρώσουν τους ανάλογους βαθμούς.

Αποστολή Μηνυμάτων

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων από τους χρήστες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα.

Αποστολή Ειδοποιήσεων

Αποστολή γενικών ειδοποιήσεων και ανακοινώσεων προς όλους τους χρήστες του συστήματος.


Δημιουργία Λογαριασμού

Οι πολίτες μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα, αν ο δήμος – κοινότητα τους είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα Ecofy (βλέπε παράγραφο Εγγεγραμμένοι δήμοι – κοινότητες). Η εγγραφή γίνεται συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρείτε εδώ ή στο ανάλογο δημαρχείο – κοινοτικό συμβούλιο από αρμόδιο άτομο. Οι πολίτες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης τους, username και κωδικό πρόσβασης, μπορούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους, είτε μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές, είτε μέσω της ιστοσελίδας πατώντας εδώ.

Η δημιουργία λογαριασμού σε αρμόδια μέλη του δήμου – κοινότητας γίνεται από κάποιο διαχειριστή του συστήματος. Ο λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών οι οποίες καταγράφονται στη παράγραφο Τι προσφέρουμε –> Για τους δήμους – κοινότητες. Περισσότερες πληροφορίες για επικοινωνία με κάποιο διαχειριστή του συστήματος, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Επικοινωνία.


Παραχώρηση κάδων ανακύκλωσης

Οι πολίτες μπορούν να ζητήσουν τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης της Ecofy και να τους προμηθευτούν από το δημαρχείο – κοινοτικό συμβούλιο της περιοχής τους. Σημειώνεται ότι μόνο οι καταχωρημένοι κάδοι ανακύκλωσης εμφανίζονται στο προσωπικό λογαριασμό των πολιτών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναφορά γεμίσματος και λήψη βαθμών.


Εγγεγραμμένοι δήμοι – κοινότητες

Στο παρόν στάδιο, το πρόγραμμα Ecofy λειτουργεί στο Δήμο Ύψωνα. Περισσότεροι δήμοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας.